Open Call ’19

OPEN CALL '19 ER ÅBEN

Du kan tilmelde din film via FilmFreeway, hvor du også kan læse mere om reglerne og betingelserne for at tilmelde en film til Copenhagen Short Film Festival

Vi glæder os til at se din film

Deadline:

 • Alm. deadline: 19. maj
  (gratis tilmelding)

 • Late deadline: 8. juni
  (5$ tilmeldingsgebyr)

Regler og retningslinjer

 • Alle film genre kan tilmeldes (kunstfilms, gyser, musikvideo, dokumentar mv.)
 • Kortfilmen må ikke være længere end 30 min.
 • Kortfilmen skal være produceret i 2018 eller 2019

Hvis filmen ikke overholder ovennævnte bliver den ikke taget med i betragtning.

Når du tilmelder din film til Copenhagen Short Film Festival, er du enig i nedenstående: 

 • At du som tilmelder af filmen, har alle rettigheder til filmen, og at ingen tvivl om rettigheder kan skabes om filmen eller dele heraf.
 • CSFF beslutter hvor og hvornår din film vises.
 • CSFF kan bruge materiale fra film (klip, trailer og fotos) til promoverende formål (såsom festival trailer, plakater og programmer)
 • Hvis der sendes en fysisk kopi af filmen, er CSFF ikke ansvarlig for eventuelle skader, og betaler ikke for returnering af filmen (medmindre andet aftales med festivalen).

OPEN CALL '19 IS OPEN

Submit your short film to Copenhagen Short Film Festival

Submit your film through FilmFreeway.
Before you do, please read terms and rules for short film submission below. Rules and terms can also be found on FilmFreeway. 

Deadline:

 • Reg. deadline: 19. May
  (free submission)

 • Late deadline: 8. June
  (5$ submission fee)

Rules and terms

 • All film genres can be submitted (art, horror, music video, documentary and so on),
 • The short film can not have a running time longer then 30 minuts
 • The film must be produced in 2018 or 2019. 

If your film does not live up to these rules, the film will be disqualified.

When applying your film to the Copenhagen Short Film Festival, you agree to the following conditions:

 • That the submitter is the holder of all rights for the film, and that no rights for all or parts of the film are in dispute. 
 • CSFF decide when and where your film will be screened. 
 • CSFF can use material from the film (clips from the film, trailer and pictures) for promotional purposes (such as festival trailer, poster and program). 
 • If sending in a physical copy of the film, CSFF is not responsable for possible damages to the film and will not pay to return the film (unless another agreement has been made with the festival).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.